Ogniotrwałe materiały naprawcze


Materiały plastyczne z wiązaniem fosforanowym

Opis

Główny składnik

Al2O3%

Właściwości
Gęsty (10) / Średni (7) / Miękki (5) / Bardzo miękki (1)

CW 85 HS PLASTIC Boksyt 83.8 10
CW 55 HS PLASTIC Korund 58.1 10
CW 90 HS PLASTIC High Korund 89.1 10
CW 388 PLASTIC Wysokoglinowy 90.9 10
CW TITAN PLASTIC Mulit 72.5 10
STEEL-PAK 86Cr Wysokoglinowy, Tlenek chromu 73 / 3.7* 7
STEEL-PAK 90Cr Wysokoglinowy, Tlenek chromu 74 / 7.3* 7

* zawartość % tleneku chromu

Materiały plastyczne z wiązaniem fosforanowym

Opis

Główny składnik

Al2O3%

Właściwości
Gęsty (10) / Średni (7) / Miękki (5) / Bardzo miękki (1)

CW 85 HS SEAL Boksyt 84.8 1
CW 55 HS SEAL Korund 57.1 1
CW 90 HS SEAL Korund 91.9 1
CW 620 SEAL Korund 58.3 1
CW TITAN SEAL Mulit 72.5  1

 

Zaprawy do murowania

 

Opis

Rodzaj wiązania

Al2O3%

Konsystencja

Zaprawy

CW DURAL 80P MORTAR Chemiczne  / Cieplne 76.7 mokry
DURATAB Chemiczne / Cieplne 88.8 mokry
CW BRIKSET Samoutwardzalne 40.2 mokry
CW QUIK BOND 3000 Samoutwardzalne 28.5 mokry
SCOTT RAM MORTAR A96 Chemiczne  / Cieplne 84.5 / 9.6* mokry

* zawartość % tleneku chromu

 

Opis

Rodzaj wiązania

Al2O3%

Konsystencja

Zaprawy suche

CW BRIKSET suchy Samoutwardzalne 40.2 suchy
CW BRIKSET 711 Samoutwardzalne 67.0 suchy

 

 

Opis

Główny składnik

Al2O3%

Konsystencja

Pokrycia

CW LADLE WELL Grafit 20.0 mokry
CW 85 KOTE Tlenek magnezu 78.6 suchy
T-COAT 689M Tlenek magnezu 83.0 suchy
T-COAT 692M Tlenek magnezu 56.0 suchy
MINRO-Z WASH Z77 Zircon 55.0 suchy
WASH 148A Korund 91.7 suchy
WASH 415Cr Tlenek chromu 98.5 suchy