Odlewnictwo miedzi

Materiały ogniotrwałe do indukcyjnych pieców kanałowych

   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Wymurówka robocza / Wylewy

LCF 579A Korund / SiC 77.5 / 6.3 Wibrowanie
LCF 596CR Korund / Tlenek chromu 83.2 / 8.1 Wibrowanie
MINRO-AL® UbijanieA29 Korund / SiC 82.6 / 3.7 Ubijanie na sucho, wibrowanie
METAL-KAST 68 Mulit / SiC 60.0 / 7.5 Wibrowanie
V-CAST® 426A Korund / SiC 80.4 / 6.4 Wibrowanie
V-CAST® 707A Korund / SiC 80.9 / 6.4 Wibrowanie
 
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Pokrywa

CAST 299A Korund 93.8 Wibrowanie
LCF 52A Korund 48.0 Wibrowanie
MINRO-FIRE CAST F80 Korund 53.2 Wibrowanie
     
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Induktor

DRI-VIBE® 252A Korund / Tlenek magnezu 85.0 / 10.6 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 351A Korund / SiC 82.5 / 9.7 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 355A Korund / SiC 82.6 / 10.2 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 357A Korund 80.5 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 432 Cu Kwarcyt 93.2 Ubijanie na sucho, wibrowanie
V-CAST® 426A Korund / SiC 80.4 / 6.4 Wibrowanie
MINRO-AL® RAM A34W Korund / SiC 75.9 / 9.0 Wet ram
 
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Naprawy bieżące

DURAGUN® 90NF Korund 90.2 Natryskiwanie
MATRIGUN 70ACH Korund 66.9 Natryskiwanie