Odlewnictwo miedzi

Materiały ogniotrwałe do indukcyjnych pieców tyglowych

   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Wymurówka robocza

DRI-VIBE® 31A Korund / Kwarcyt 88.7 / 3.7 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 252A Korund / Tlenek magnezu 85.0 / 10.6 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 253A Korund / Tlenek magnezu 84.0 / 10.8 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 351A Korund / Kwarcyt 82.5 / 4.0 Ubijanie na sucho, wibrowanie 
DRI-VIBE® 357A Korund 80.5 Ubijanie na sucho, wibrowanie 
DRI-VIBE® 390A Mulit / Kwarcyt 64.3 / 5.7 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 401Z Kwarcyt / Cyrkon 83.3 / 15.1 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 462S Kwarcyt domieszkowany topioną krzemionką 99.2 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 750A Korund / Kwarcyt 78.4 / 4.0 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 751A Korund / Kwarcyt 78.4 / 4.0 Ubijanie na sucho, wibrowanie
MINRO-SIL® 1001 Kwarcyt 99.2 Ubijanie na sucho, wibrowanie
MINRO-SIL 2001® Kwarcyt 99.2 Ubijanie na sucho, wibrowanie
 
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Wylewy

CW 85 HS PLASTIC Korund 83.8 Ubijanie ręczne / pneumatyczne
MINRO-AL® PLASTIC A76 Korund 67.3 Ubijanie ręczne / pneumatyczne
Precast Shapes Korund 50 - 95 Osadzanie na sucho / Seat
     
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Tynki nazwojowe

GROUT 563A Korund 86.1 Tynkowanie
GROUT 663A Korund 87.6 Tynkowanie
MINRO-AL® CAST A44 Korund 95.0 Wibrowanie
MINRO-SIL® S15 Kwarcyt 70.9 Tynkowanie
     
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Pokrywa

CAST 299A Korund 93.8 Wibrowanie
LCF 52A Korund 48.0 Wibrowanie
MINRO-FIRE CAST F80 Korund 53.2 Wibrowanie
     
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Elementy konstrukcyjne

LCF 49A Korund  51.1 Wibrowanie
MINRO-AL® CAST A44 Korund 95.0 Wibrowanie
QUICK CAST® 62 Mulit 66.1 Wibrowanie