Posadzki ogniotrwałe

Produkt

Zawartość Al2O3

Wibrowanie

Pompowanie

Obszar zastosowania

Uwagi

TUFFLOOR 35.1 x x Pole odstawcze kadzi kadzi odlewniczych Najbardziej uniwersalny i najbardziej wytrzymały mechanicznie produkt.
TUFFLOOR HT 45.3 x   Posadzka topialni narażona na kontakt z ciekłym metalem Odporny na ciągłe oddziaływanie temepratury do 1370°C (2500°F) i okresowo do 1427°C (2600°F)
TUFFLOOR HT ACX 44.4 x   Miejsce składowania zgarów powstających w procesach wytopu aluminium i jego stopów Posiada wszystkie cechy Tuffloor HT oraz dodatek zapewniający niezwilżalność. Odporny na ciągłe oddziaływanie temepratury do 1315°C (2400°F) i okresowo do 1370°C (2500°F)