Żeliwo

Materiały ogniotrwałe do indukcyjnych pieców kanałowych

   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Wymurówka robocza wanny

DRI-ROK® 2029 Topiony Korund / SiC 85.0 / 7.5 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-ROK® 2036CR Topiony Korund / SiC 85.0 / 2.0 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 336CR Korund / Tlenek chromu 86.3 / 7.3 Ubijanie na sucho, wibrowanie
MINRO-AL® RAM A29 Topiony Korund / SiC 88.7 / 3.7 Ubijanie na sucho, wibrowanie
V-CAST® 426A Korund / SiC 80.4 / 6.4 Wibrowanie
V-CAST® 707A Korund / SiC 80.9 / 6.4 Wibrowanie
V-CAST® 712A Korund / SiC 80.7 / 11.8 Wibrowanie
 
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Wlew / Wylew

CW 712 CASTABLE Korund 80.6 Wibrowanie
CW 965 CASTABLE Mulit 69.0 Wibrowanie
MINRO-AL® RAM A29 Topiony Korund / SiC 88.7 / 3.7 Ubijanie na sucho, wibrowanie 
DRI-VIBE® 336CR Korund / Tlenek chromu 86.3 / 7.3 Ubijanie na sucho, wibrowanie
V-CAST® 426A Korund / SiC 80.4 / 6.4 Wibrowanie
V-CAST® 600A Korund / SiC 80.4 / 6.4 Wibrowanie
     
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Pokrywa

CAST 299A Korund 93.8  Wibrowanie
LCF 52A Korund 48.0 Wibrowanie
MINRO-FIRE CAST F80 Korund 53.2 Wibrowanie
     
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Induktor

DRI-VIBE® 232A Topiony Korund / Tlenek Magnezu 89.4 / 7.2 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 306A Topiony Korund / Tlenek Magnezu 92.0 / 6.6 Ubijanie na sucho, wibrowanie
DRI-VIBE® 331A Topiony Korund / Tlenek Magnezu 67.7 / 30.1 Ubijanie na sucho, wibrowanie
MINRO-MAG PATCH M11 Korund / Tlenek Magnezu 10.0 / 83.8 Wylewanie
MINRO-MAG RAM M10 Korund / Tlenek Magnezu 6.7 / 88.6 Ubijanie na sucho, wibrowanie
PATCH 457A Korund / Tlenek Magnezu 93.9 / 2.0 Wylewanie
DRI-VIBE® 696M Korund / Tlenek Magnezu 11.0 / 84.0 Ubijanie na sucho, wibrowanie
     
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Naprawy Bieżące

CW DURAGUN®  90NF Korund 90.2 Natryskiwanie
MATRIGUN 70ACH Korund 66.9 Natryskiwanie
STEEL PAK 90Cr Korund / Chrome 73.1 / 7.3 Natryskiwanie / Ubijanie pneumatyczne lub ręzczne
TEK-GUN 31A Korund 88.6 Natryskiwanie