Żeliwo

Materiały ogniotrwałe na kadzie

   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Wymurówka robocza

CW 712 CASTABLE
Topiony Korund / Kwarcyt 80.6 / 11.8 Wibrowanie
CW 965 CASTABLE Mulit 69.0 Wibrowanie
CW VIB RAM 70 Mulit 67.7 Form xxx vibration
DRI-VIBE® 916A Korund 65.6 Ubijanie na sucho, wibrowanie
LADLE KAST Korund 55.9 Wibrowanie
LCF 384A Boksyt 80.0 Wibrowanie
 
   

Główny składnik

 

Obszar 

Produkt 

Rodzaj

Zawartość %

Metoda Instalacji

Pokrycia / Materiały naprawcze

CW 85 KOTE Tlenek Magnezu 78.6 Tynkowanie, malowanie
LADLE WELL Kwarcyt / Grafit 64.5 / 20.0 Tynkowanie, malowanie
STEEL PAK 90 CR Korund / Tlenek chromu 73.1 / 7.3 Natryskiwanie / Ubijanie pneumatyczne lub ręzczne
T-COAT® 692M Tlenek Magnezu 56.0 Tynkowanie, malowanie