Odlewnia żeliwa i staliwa

Odlewnia żeliwa i staliwa

Oferujemy odlewy z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa węglowego i stopowego

Ceramiczne filtry piankowe

Ceramiczne filtry piankowe

Produkujemy ceramiczne filtry piankowe do żeliwa, staliwa, alumnium i stopów miedzi

Materiały ogniotrwałe

Materiały ogniotrwałe

Oferta obejmuje pełen zakres produktów oraz usług, od projektu po nadzór nad wykonaniem i serwis

Oczyszczarki śrutowe

Oczyszczarki śrutowe

Oczyszczarki i śrutownice wirnikowe zawieszkowe, przelotowe, stołowe. Części zamienne

Transport technologiczny

Transport technologiczny

Stalowe modułowe taśmy transportowe, przenośniki rolkowe, łańcuchy, elementy konstrukcyjne

Ferro Masz

Ferro-Masz Sp. J.

Projektowanie, generalne wykonawstwo oraz modernizacja linii technologicznych w odlewniach

"FERRO - TERM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176 uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, finansowanym w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorstwom w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wartość projektu: 220 979,31"