Materiały ogniotrwałe

Ferro – Term Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem renomowanego amerykańskiego producenta mas ogniotrwałych, firmy ALLIED MINERAL PRODUCTS, INC. na rynku polskim.

Oferujemy pełen zakres usług, od projektu po nadzór nad wykonaniem i serwis. W ramach oferty wypożyczamy sprzęt niezbędny do instalacji materiałów (mieszarka skrzydełkowa do betonu, wibratory zanurzeniowe, wibratory do ubijania mas suchych, elektryczny system wibracyjny EVS etc.

Jakość

Dzięki ścisłej współpracy z firmą ALLIED MINERAL PRODUCTS, INC oferujemy optymalne rozwiązania oparte na najnowszej technologii.

Certyfikat ISO 9001:2015

Odlewnictwo

Odlewnie żeliwa

Indukcyjne piece tyglowe

oferta

Wymurówkę ognoiotrwałą pieców indukcyjnych tyglowych stanowią materiały ogniotrwałe na bazie kwarcytu, tlenku cyrkonu, kwarcytu z domieszką topionej krzemionki, tlenku chromu, andaluzytu, korundu i mulitu

Wykaz produktów

.
Indukcyjne piece kanałowe

Oferta

W indukcyjnych piecach tyglowych zastosowanie znajdują materiały ogniotrwałe na bazie korundu, topionego korundu i węglika krzemu, tlenku chromu, mulitu oraz tlenku magnezu.

Wykaz produktów

.
Zalewarki

Oferta

Do zalewarek zalecamy materiały ogniotrwałe na bazie topionego korundu, węglika krzemu, korundu, tlenku chromu i mulitu.

Wykaz produktów

.
Kadzie

Oferta

Na wyłożenia ogniotrwałe kadzi polecamy materiały na bazie topionego korundu i kwarcytu, mulitu, boksytów, tlenku magnezu i grafitu.

Wykaz produktów

.
Posadzki ogniotrwałe

Oferta

Posadzki Tuffloor mogą być instalowane jako nowe kompletne wyłożenie, nalewane nad istniejące posadzki, lub układane w postaci gotowych kształtek.

Wykaz produktów

.
Materiały naprawcze

Oferta

Materiały na bazie boksytu, korundu, mulitu, tlenku chromu oraz cyrkonu.

Wykaz produktów

.
Materiały pomocnicze

Materiały pomocniczeMika i mika laminowana papierem izolacyjnym (combimica)

Zaprawy do murowania

Cegły ogniotrwałe i izolacyjne

Płyty i maty izolacyjne

Topniki

Urządzenia do zagęszczania materiałów ogniotrwalych

.

Odlewnie staliwa

Indukcyjne piece tyglowe

Oferta

Materiały ogniotrwałe na bazie kwarcytu, tlenku cyrkonu, tlenku magnezu, korundu, mulitu i tlenku chromu.

Wykaz produktów

.
Posadzki ogniotrwałe

Oferta

Linia produktów TUFFLOOR została zaprojektowana do zastosowania na posadzki, od których wymagana jest wytrzymałość mechaniczna, odporność na szoki termiczne i czasowe oddzialywanie ciekłego metalu lub zużla.

Produkty Tuffloor mogą być instalowane jako nowa posadzka, jako warstwa wierzchnia istniejącej posadzki lubw postaci prefabrykatów.

Właściwości to szybkie wiązanie i dojrzewanie, wyższa od betonów konwencjonalnych wytrzymałość na ściskanie, ograniczone koszty i czasy napraw, bepieczna dla personelu równa nawierzchnia, ograniczająca zużycie urządzeń transportowych.
Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Wykaz produktów

.
.
.
.
.
.
Materiały naprawcze

Oferta

Materiały na bazie boksytu, korundu, tlenku chromu i mulitu.

Wykaz produktów

.

Odlewnie stopów miedzi

Indukcyjne piece tyglowe

Oferta

Materiały ogniotrwałe na bazie korundu, kwarcytu, tlenku magnezu, tlenku cyrkonu, mulitu i kwarcytu z domieszką topionej krzemionki

Wykaz produktów

.
Indukcyjne piece kanałowe

Oferta

Materiały ogniotrwałe na bazie korundu, SiC, tlenku chromu, mulitu, tlenku magnezu i kwarcytu

Wykaz produktów

.
Posadzki ogniotrwałe

Oferta

Linia produktów TUFFLOOR została zaprojektowana do zastosowania na posadzki, od których wymagana jest wytrzymałość mechaniczna, odporność na szoki termiczne i czasowe oddzialywanie ciekłego metalu lub zużla.

Produkty Tuffloor mogą być instalowane jako nowa posadzka, jako warstwa wierzchnia istniejącej posadzki lubw postaci prefabrykatów.

Właściwości to szybkie wiązanie i dojrzewanie, wyższa od betonów konwencjonalnych wytrzymałość na ściskanie, ograniczone koszty i czasy napraw, bepieczna dla personelu równa nawierzchnia, ograniczająca zużycie urządzeń transportowych.
Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Wykaz produktów

.
.
.
.
.
.
Materiały naprawcze

Oferta

Materiały na bazie boksytu, korundu, tlenku chromu i mulitu.

Wykaz produktów

.
Piece szybowe

Oferta

DURALAST SiC (cegły)

DRI-VIBE® 971CSF (masa sucha)

DRI-VIBE® 972CSF (masa sucha)

TUFFCRETE® 80SiC (beton ogniotrwały)

STEEL-PAK 90CR

MINRO-FIRE CAST F80

.
Materiały pomocnicze

Materiały pomocniczeMika i mika laminowana papierem izolacyjnym (combimica)

Zaprawy do murowania

Cegły ogniotrwałe i izolacyjne

Płyty i maty izolacyjne

Topniki

Urządzenia do zagęszczania materiałów ogniotrwalych

.

Odlewnie stopów aluminium

Indukcyjne piece tyglowe

Oferta

Oferujemy materiały na bazie korundu, tlenku magnezu, mulitu, tlenku aluminium oraz mulitu

Wykaz produktów

.
Indukcyjne piece kanałowe

Oferta

Na ofertę składają się materiały ogniotrwałe na bazie mulitu, cyrkonu, tlenku aluminium, boksytów i tlenku chromu.

Wykaz produktów

.
Kadzie

Oferta

Materiały na bazie korundu i kwarcytu

Wykaz produktów

.
Posadzki ogniotrwałe

Oferta

Linia produktów TUFFLOOR została zaprojektowana do zastosowania na posadzki, od których wymagana jest wytrzymałość mechaniczna, odporność na szoki termiczne i czasowe oddzialywanie ciekłego metalu lub zużla.

Produkty Tuffloor mogą być instalowane jako nowa posadzka, jako warstwa wierzchnia istniejącej posadzki lubw postaci prefabrykatów.

Właściwości to szybkie wiązanie i dojrzewanie, wyższa od betonów konwencjonalnych wytrzymałość na ściskanie, ograniczone koszty i czasy napraw, bepieczna dla personelu równa nawierzchnia, ograniczająca zużycie urządzeń transportowych.
Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Wykaz produktów

.
.
.
.
.
.
Prefabrykaty

Oferta

Rynny

Wylewy

Kształtki palnikowe

Pokrywy

Inne

.

Odlewnie stopów cynku

Indukcyjne piece tyglowe

Oferta

Materiały na bazie korundu, mulitu i kwarcytu

Wykaz produktów

.
Indukcyjne piece kanałowe

Oferta

Materiały ogniotrwałe na bazie mulitu, cyrkonu, boksytu, tlenku aluminium, korundu i tlenku chromu

Wykaz produktów

.
Kadzie

Dział w przygotowaniu

Rynny

Oferta

Rynny oparte na korundzie, kwarcycie i mulicie

Wykaz produktów

.
Posadzki ogniotrwałe

Oferta

Linia produktów TUFFLOOR została zaprojektowana do zastosowania na posadzki, od których wymagana jest wytrzymałość mechaniczna, odporność na szoki termiczne i czasowe oddzialywanie ciekłego metalu lub zużla.

Produkty Tuffloor mogą być instalowane jako nowa posadzka, jako warstwa wierzchnia istniejącej posadzki lubw postaci prefabrykatów.

Właściwości to szybkie wiązanie i dojrzewanie, wyższa od betonów konwencjonalnych wytrzymałość na ściskanie, ograniczone koszty i czasy napraw, bepieczna dla personelu równa nawierzchnia, ograniczająca zużycie urządzeń transportowych.
Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Wykaz produktów

.
.
.
.
.
.
Materiały naprawcze

Oferta

Materiały na bazie boksytu, korundu, tlenku chromu i mulitu.

Wykaz produktów

.